Cập nhật từ đồng nghĩa google

Qua tại blog chính thức của Google, Steven Baker của Google vừa công bố một sự thay đổi lớn trong cách mà Google xử lý các kết quả tìm kiếm bằng cách bao gồm các từ đồng nghĩa cho một số từ có thể được sử dụng trong các truy vấn, trong bài viết
Giúp máy tính hiểu ngôn ngữ.

Tôi đã viết về sự thay đổi trên 22 tháng 12 năm 2009, trong bài đăng blog của tôi thế nào Google có thể mở rộng kiếm Sử dụng từ đồng nghĩa cho từ trong câu hỏi, trong đó mô tả một bằng sáng chế được công bố bởi Google, Xác định từ đồng nghĩa thuật ngữ truy vấn trong bối cảnh truy vấn, đặt tên Steven Baker là một đồng nhà phát minh.

Tôi cũng bao gồm trong bài viết của tôi là một ví dụ cho thấy một sự thay đổi trong cách mà Google nhấn mạnh thuật ngữ truy vấn bao gồm các điều khoản mà Google có thể cho là “từ đồng nghĩa.” Các blog chính thức của Google cung cấp một số thông tin về sự thay đổi, trong đó có sự thay đổi trong hành vi nổi bật (mà đã không được đề cập cụ thể trong bằng sáng chế) và sau tháng mười hai của tôi đào sâu hơn vào các bằng sáng chế dịch vụ seo được cấp.

Matt Cutts của Google cũng cung cấp một số lời khuyên cho các webmaster trên những thay đổi này có thể có ý nghĩa và làm thế nào để giải quyết nó trong Thông tin thêm về các từ đồng nghĩa tại Google.

  Bằng sáng chế tìm kiếm sách google cung cấp Bảo vệ bản quyền, không kiểm duyệt

Nếu bạn chớp mắt, bạn cũng có thể bỏ lỡ một liên kết trong Blog Google bài chính thức cho một bài mà Steven Baker nói với chúng ta là về “kỹ thuật để trích xuất từ ​​đồng nghĩa” khác chỉ để trên Blog chính sách công của Google mang tên Making tìm kiếm tốt hơn ở Catalonia, Estonia, và những nơi khác.

Bài đó mô tả cách Google đang tạo ra mô hình ngôn ngữ thống kê khác nhau và có thể sử dụng chúng để “tìm giải pháp thay thế cho từ được sử dụng trong tìm kiếm.”

Một ứng dụng bằng sáng chế Google công bố vào năm 2008, và một vài giấy tờ trắng từ Google mô tả cách những mô hình ngôn ngữ có thể được sử dụng để mở rộng truy vấn bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa trong tìm kiếm web và trong Câu hỏi và trả lời (Q & A) kết quả. Tôi đã viết về những tài liệu và quy trình trong tháng mười hai năm 2008 có tựa đề Làm thế nào Công cụ Tìm kiếm Might Tìm từ đồng nghĩa để sử dụng để mở rộng Truy vấn Tìm kiếm.

Các phương pháp mô tả trong bằng sáng chế mà nộp hồ sơ khai phá làm thế nào một từ hoặc cụm từ có thể được dịch từ ngôn ngữ này sang chất khác, và sau đó được dịch sang ngôn ngữ gốc và bản dịch lại có thể bao gồm nhiều hơn một kết quả. Ví dụ, nếu bạn dịch “phụ tùng ô tô” từ tiếng Anh sang tiếng Pháp, và sau đó trở lại tiếng Anh, bạn có thể nhận được ít nhất là hai cụm từ có thể trở lại – “phụ tùng ô tô” và “phụ tùng xe hơi.”

  5 sai lầm SEO Hurt các doanh nghiệp nhỏ

Google có thể khám phá việc sử dụng các từ “xe hơi” như một từ đồng nghĩa có thể có trong các cụm từ thứ hai để quyết định có hay không bao gồm kết quả cho cả “phụ tùng ô tô” và “bộ phận xe” trong các kết quả tìm kiếm. Hoặc để cung cấp “phụ tùng xe hơi” như một đề nghị truy vấn cho những người có thể tìm kiếm cho “phụ tùng ô tô.”

Điều quan trọng cần lưu ý trong cách dịch vụ seo website Google đang đến gần đồng nghĩa khi mở rộng truy vấn bao gồm chúng trong kết quả tìm kiếm là bối cảnh của các từ là rất quan trọng.

Ví dụ, từ “học sinh”, có hơn một ý nghĩa – nó có thể được sử dụng để mô tả một phần của mắt, hoặc học sinh. Trong khi từ “sinh viên” là một từ đồng nghĩa với học sinh trong một số trường hợp, bạn không nên xem các trang trở lại trong các tìm kiếm cho “giãn đồng tử” mà bao gồm từ “sinh viên” thay vì “học sinh”.